Corona

Med anledning av Corona-pandemin

Vi skriver till er i en märklig och på många sätt svår tid för hela vår värld. Lite visste vi att coronaviruset COVID-19 skulle få en sådan inverkan både på människors hälsa och våra samhällsfunktioner.  

Vi i församlingsledningen har haft ett möte och utifrån våra förutsättningar såsom församlingsstorlek och antal äldre medlemmar, har vi i samråd med EFKs rekommendationer bestämt oss för ett antal åtgärder.  

1. Vid tecken på smitta – stanna hemma!

2. Handhälsning. Våra mötesvärdar kommer inte hälsa i hand. Här finns det flera varianter som kan vara aktuella – t ex att nicka mot varandra eller att buga mot varandra men ni kanske har fler kreativa idéer. 😉

3. Vid personlig förbön uppmanar till att hålla lite större (än vanligt) avstånd från varandra. 

4. Nattvardsfirande. Vi kommer att fortsätta att fira nattvard men enbart med särkalkar. 

5. Gemensam fika efter gudstjänst.  Vi kommer att erbjuda kaffe med en enkel kaka. Vi slutar serverar smörgåsar tillsvidare.  Du får gärna ta med egen macka om du vill det. 😉 

Om du behöver stanna hemma, ta tillfället i akt att ta del av andras webbsändningar, poddar och liknande.  

Följ myndigheters råd
Det allra viktigaste är att följa instruktioner från våra myndigheter i denna situation. Folkhälsomyndigheten anger på sin hemsida riktlinjer för hur individer kan tänka och agera under rådande förhållanden.

Krisinformation https://www.krisinformation.se/
Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/
1177 https://www.1177.se/Vasternorrland/

I en tid som denna 
Vi som församling och som enskilda kristna är Jesu händer och fötter i en svår tid, som väcker hopp, tröstar och som påminner om att man inte kan rädda sig själv. Vi är rustade för en tid som denna. Vi uppmuntrar till mer bön och till att ge helande och hopp vidare.  Mer inspiration till hur vi kan ge helande och hopp kommer i form av videoklipp på EFKs Facebook-sida samt på Insta-stories på EFKs Instagram

Kate Almroth, För styrelsen