Välkommen att läsa och följa med i processen för Hagkyrkan och Elimkyrkan med att forma en ny församling!