Gudstjänst

Glädje, stillhet, fest, närhet, helighet!
Det behövs många ord för att beskriva en gudstjänst i Hagakyrkan.
Några minuter före kl 11.00 varje söndag finns en alldeles speciell förväntan i luften i kyrkan på Hagavägen. Det är snart dags för gudstjänst och många är på väg in i kyrkan.

Gudstjänsterna i Hagakyrkan är centrerade kring tre större moment: tillbedjan, predikan och förbön.
Vi tror det är viktigt att ta tid för gemensam tillbedjan. I lovsången och tillbedjan i Hagakyrkan förenas gamla och nya lovsånger. Olika musiker och sångare leder sången och tillbedjan.
Vi tror att Guds ord, bibeln, bär med sig ett förvandlande budskap och därför får bibeltexten och predikan stort utrymme i varje gudstjänst.
I bönestunden efter predikan finns det möjlighet att söka sig till flera böneplatser. Vi har en ljusbärare där du kan tända ett ljus och vi har en ”skrivplats” där du kan formulera en bön och lägga den i bönekrukan. Varje gudstjänst finns det också möjlighet till personlig förbön.

Den första söndagen varje månad inbjuder vi till nattvardsgudstjänst. Då ger vi extra utrymme åt bönen och förbönen.
Barnens gudstjänst heter skattjakten. Alla barn är med den första delen av gudstjänsten i kyrkan och går efter ca 20 minuter till sin gudstjänst. Skattjakten är varannan söndag.

Två gånger per termin har vi ”Gudstjänst för stora och SMÅ”! Då sjunger barnkören NONSTOP och tonårskören M.S.N. Det är drama och Hagakyrkans busband höjer både rytm och volym.

Naturligtvis serveras kyrkkaffe efter alla gudstjänster.

Välkommen på gudstjänst i Hagakyrkan!