Barn och ungdommar
I Hagakyrkan har vi något för de allra flesta barn och ungdomar. Från måndag till söndag rör sig ett 100-tal barn och ungdomar in och ut ur Hagakyrkan.

Vår längtan i allt vi gör är att vi ska kunna erbjuda en varm och utvecklande miljö för barn och ungdomar. Vi är övertygade om att Gud är angelägen om varje individ.

Du är hjärtligt välkommen till att delta i våra aktiviteter. Har du frågor eller funderingar så kontakta gärna den som är ansvarig för respektive verksamhet.

FREDAGAR 18:30-22:00

TRO I HEMMET

Fortsätt prata om dagens ämne hemma!