För barn från 4 år och uppåt. Övningar sker varannan söndag (ojämna veckor).

Tid: 10.15 – 10.55 i Hagakyrkans nedervåning.

Kontaktperson: Maria Wendle, maria.wendle@gmail.com