Go(o)d Moves – dansgrupper!
Gillar du att dansa?

Vi brukar ha en yngre grupp och en äldre grupp barn och ungdomar som träffas och har dans på söndagskvällar. Just nu är det så här: Den äldre gruppen övar när de har möjlighet. Och för närvarande är det paus för den yngre gruppen.

Vuxna är också intresserade av dans. Och av tidsskäl kan det fungera bra att ha en workshop eller öva tillsammans inför något ”projekt” med dans till Guds ära i fokus.

Är du intresserad av dans, oavsett ålder, så skicka gärna ett mail till Tove Liljedahl som är danspedagog och vår kontaktperson när det gäller dans: tove.liljedahl@gmail.com