HUR ÄR KURSTILLFÄLLENA UPPLAGDA?
Varje kurstillfälle börjar med att man fikar tillsammans. Därefter hålls ett föredrag på ca 30 minuter följt av en timmes samtal och diskussion. Kvällen avslutas med en kort betraktelse. Ett kurstillfälle håller på mellan 18.30 och 21.00 och äger rum i Hagakyrkan på tisdagkvällar.

KOSTAR DET NÅGOT OCH NÄR STARTAR KURSEN?
Kursen är gratis. Det enda vi tar betalt för är fika som kostar 25:- kronor per kurstillfälle. För startdatum se hagakyrkan.nu och titta i kalendern.

Du anmäler dig till:
henrik@hagakyrkan.nu 070-8202130

VILKA ÄR DET SOM ARRANGERAR KURSEN?
Hagakyrkan som arrangerar denna alphakurs är en församling som funnits i Skönsberg/Haga – området i över 120 år. Vi finns belägna mitt emot Preem-macken på Hagavägen 21. Du hittar mer information om oss på vår hemsida hagakyrkan.nu.

VILKA FRÅGOR TAR KURSEN UPP?
Varje föredrag utgår från en frågeställning som till exempel Vem är Jesus?, Hur kan jag stå emot det onda? och Varför ska jag be och hur? Dessa frågor är underlag för samtal men det finns även utrymme att samtala om andra frågor som dyker upp.