Vi skriver till er i en märklig och på många sätt svår tid för hela vår värld. Lite visste vi att coronaviruset COVID-19 skulle få en sådan inverkan både på människors hälsa och våra samhällsfunktioner.  Som ni säkert hört har Sverige nu gått in i ett nytt läge, där sammankomster på fler än 50 personer förbjuds. För att förhindra att fler blir sjuka och smitta sprids innebär det att vi inte längre kommer att samlas till offentliga gudstjänster. Vi behöver istället hitta nya sätt att vara församling i en tid som denna. Hur bär vi varandra i bön? Hur visar vi varandra omsorg? Hur håller vi kontakten och uppmuntrar varandra utifrån bibelordet? Ta initiativ och delge gärna mig och församlingsledningen dina idéer, så att vi kan gå starka ur denna tid. Vi behöver hitta nya vägar. 
Då våra gudstjänster omfattas av det nya förbudet kommer vi tills vidare inte ha gudstjänst i Hagakyrkan. Vi kommer dock att försöka webbsända gudstjänster framöver och lägga ut på hemsidan.

Som kyrka har vi ett särskilt ansvar att finnas som stöd och hjälp i krissituationer.  Människor som söker Gud ska möta en tillgänglig och öppen kyrka. Mitt i den svåra tid vi är i nu, vill vi ingjuta mod och hopp i människors liv.
Kyrkan är öppen för dig som vill be, lyssna på lovsång, tända ett ljus, ha ett förbön eller ett kort samtal. 
TISDAGAR 10-12
TORSDAGAR 10-12, 18:30-20:00
SÖNDAGAR 10-12

Vill du hjälpa till att hålla kyrkan öppen? Om fler är med som medmänniskor, så vill vi utöka tiderna. Kontakta pastor Elisabeth

Följ de råd som ges ifrån Folkmyndigheterna

1. Vid tecken på smitta – stanna hemma!

2. Handhälsning. Vi undviker detta. Här finns det flera varianter som kan vara aktuella – t ex att nicka mot varandra eller att buga mot varandra men ni kanske har fler kreativa idéer. 😉

3. Vid personlig förbön uppmanar till att hålla lite större (än vanligt) avstånd från varandra. 

4. Nattvardsfirande. När och om vi erbjuder detta framöver så kommer vi att fira enbart med särkalkar. 

Om du behöver stanna hemma, ta tillfället i akt att ta del av andras webbsändningar, poddar och liknande.  

Det allra viktigaste är att följa instruktioner från våra myndigheter i denna situation. Folkhälsomyndigheten anger på sin hemsida riktlinjer för hur individer kan tänka och agera under rådande förhållanden.

Krisinformation https://www.krisinformation.se/
Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/
1177 https://www.1177.se/Vasternorrland/

I en tid som denna 
Vi som församling och som enskilda kristna är Jesu händer och fötter i en svår tid, som väcker hopp, tröstar och som påminner om att man inte kan rädda sig själv. Vi är rustade för en tid som denna. Vi uppmuntrar till mer bön och till att ge helande och hopp vidare.  Mer inspiration till hur vi kan ge helande och hopp kommer i form av videoklipp på EFKs Facebook-sida samt på Insta-stories på EFKs Instagram

Kate Almroth, För styrelsen