Vi är en församling med runt 180 medlemmar, som har vuxit en del de senaste åren. Du hittar oss i bostadsområdet Haga i Sundsvall där vår kyrka har funnits sedan 1972. Församlingen grundades dock redan 1889 i bostadsområdet Skönsberg.

Teologiskt har vi våra rötter i den baptistiska väckelsetraditionen, det betyder att vi tillämpar så kallat troendedop, där den som döps själv fattar beslutet.

Styrelsen och ledningsgrupp 
Annelie Balogh , ordförande
Anna-Karin Sjöbom, vice ordförande
Staffan Lindström , sekreterare
Annbritt Lindberg
Eva Almqvist
Ann-Mari Lopez
Curt Rolleri
Elisabeth Ågren 

Kontakt : info@hagakyrkan.nu

Hagakyrkan
Hagavägen 21
856 43 Sundsvall

Gåvor:

Swish:123 173 4037
Bankgiro:866-7024
Minnesfond:8420 29234152669
Sociala fonden:8420 29247662100

Henrik Åkesson
Pastor i pionjärsprojekt Alnö 50% 
070-820 21 30
E-post: henrik@hagakyrkan.nu

Elisabeth Ågren
Pastor 45%
070-651 82 14
E-post: pastorelisabeth@gmail.com
Elisabeth finns på vår expedition på tisdagar.

 

Care Hyllie ParkKoordinator och företagskonsult, Kate Almroth
072-147 8871  kate.almroth@hylliepark.se