Vi är en församling med runt 180 medlemmar, som har vuxit en del de senaste åren. Du hittar oss i bostadsområdet Haga i Sundsvall där vår kyrka har funnits sedan 1972. Församlingen grundades dock redan 1889 i bostadsområdet Skönsberg.

Teologiskt har vi våra rötter i den baptistiska väckelsetraditionen, det betyder att vi tillämpar så kallat troendedop, där den som döps själv fattar beslutet.