GUD
…är möjligheternas Gud och Herre över alla omständigheter.
Vi tillber Honom, bekänner Honom som Herre och lägger våra liv och vår vilja under Hans. Vi bet att vi får höra Hans röst, vara lyhörda och lydiga.
Låt Din vilja ske!

VARANDRA
Vi ber om kärleksfulla relationer. Om försoning, upprättelse, mod, helande och renhet, där det behövs. Vi ber om enhet.
Vi ber för alla som står i en ledarfunktion i församlingen.
Vi ber om beskydd, frimodighet och vishet.
Vi ber att Gud kallar ledare efter sitt hjärta och villighet att tjäna Honom.
Vi ber att alla i församlingen kommer i funktion, på rätt plats, efter de gåvor som Gud planterat i oss.
Vi ber för barnen, de sjuka, de äldre och våra hemgrupper.

VÄRLDEN
Vi ber att vi ska vara trogna det uppdrag vi fått.
Att människor kommer till tro, Vi ber för Alpha & Beta, våra arbeten och hem.
Att vi får spela roll i vårt samhälle. Vi ber för dem som lider av missbruk, våld, fattigdom, på flykt och ensamhet. Låt oss få sprida hopp!


1 Kor 1:9
Gud är trofast. Han har kallet er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre

Joh 13:34
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.

Joh 20:21-22
Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sade: Ta emot den heliga Ande